Projektowanie i nadzór w budownictwie Blog
Dokumenty Zakończenie budowyDOKUMENTY wymagane do wniosku o zakończenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (mogą się różnić indywidualnie).

 • DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ BUDYNKU
 • GEODEZJA POWYKONAWCZA
 • NADANIE NUMERU NA BUDYNEK
 • PROTOKÓŁ KOMINIARSKI
 • PROTOKÓŁ Z PRZYŁĄCZA WODY
 • PROTOKÓŁ Z PRZYŁĄCZA KANALIZACJI – jeśli jest kanalizacja sanitarna
 • PROTOKÓŁ Z PRZYŁĄCZA ENERGI ELEKTRYCZNEJ
 • PROTOKÓŁ Z WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z KOPIĄ UPRAWNIEŃ OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ
 • OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY + DZIENNIK BUDOWY – to po naszej stronie
 • PROTOKÓŁ ODBIORU ZJAZDU – jeśli zjazd był zatwierdzany łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę
 • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (PROJEKT TYPOWY ORAZ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU) – potrzebne nam do wypełnienia wniosku

Jeśli w budynku mamy instalację gazową, należy dołączyć ponadto następujące dokumenty:

 • DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ – jeżeli gaz był zatwierdzany odrębną decyzją
 • PROTOKÓŁ Z PRZYŁĄCZA GAZU
 • PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ
 • OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z KOPIĄ JEGO UPRAWNIEŃ

Kwiecień, 23 2019 KCH

Szanowni Państwo!

Udzielamy porad z zakresu prawa budowlanego, organizacji procesu inwestycyjnego oraz stosowania optymalnych technologii w budownictwie.